Diskhåndtering i Windows ved hjælp af CMD-vindue

Hvis du vil slette en harddisk inde fra Windows kommando prompt skal du:

Nu er disken helt tom og uden partitioner, og så skal den selvfølgelig oprettes igen. Gå ind under Diskhåndtering. Der vises sikkert en boks, og du kan vælge mellem GPT/MBR. Her vælges GPT, og Ny simpel diskenhed.