Tvangsnedlukning af iPad

Hvis du oplever en iPad, som du slet ikke kan komme i kontakt med, kan det måske være en løsning med en tvangsnedlukning.


Hold knapperne Tænd/sluk og Home inde samtidigt for lave en tvungen nedlukning. Der mistes ikke data ved denne proces.